W związku ze zniesieniem części obostrzeń wprowadzonych na skutek epidemii informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się w Skokach przy ul. Rogozińskiej  10A zostaje otwarty od 28 kwietnia 2020 roku.

Wjazd na teren PSZOK-u odbywać się będzie pojedynczo, tak żeby nie stwarzać okazji do gromadzenia się większej grupy osób.

Przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, tj. zasłanianiu nosa i ust oraz zakładaniu rękawic ochronnych.

Pomimo ustalonych nowych zasad bezpieczeństwa prosimy o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości ograniczenia oddawania odpadów do PSZOK-u jedynie do niezbędnego minimum oraz nie dostarczania odpadów, które są odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości.

W szczególności chcemy zwrócić uwagę na odpady zielone m.in. skoszoną trawę, którą można kompostować na swojej działce.

Przypominamy godziny otwarcia:
– wtorek od 1000 – do 1500
– środa od 1000 – do 1500
– piątek od 1000 – do 1500
– sobota od 1000 – do 1500