Nadleśnictwo Łopuchówko APELUJE

STOP POŻAROM TRAW

Zanim zdecydujesz się na ten ryzykowny proceder, zastanów się, czy warto ryzykować!!!

W Polsce w 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 153 520 pożarów, wśród których 55 912 stanowiły pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 36% wszystkich pożarów w Polsce.

Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu – łącznie 31 720, czyli blisko 57% wszystkich pożarów traw w 2019 roku.

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy.

Do atmosfery przedostaje się szereg związków
chemicznych trujących zarówno ludzi, jak i zwierzęta.

Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione.

Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.

Informacje na temat akcji znajdziecie na stronie http://www.stoppozaromtraw.pl/ oraz na Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej i Państwowa Straż Pożarna.