Pomimo zaleceń i apeli do Urzędu Gminy docierają sygnały o grupowaniu się dzieci i młodzieży w okolicach obiektów sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Skoki- przypominamy, że za złamanie zakazów grozi m.in. wysoka grzywna. Przypominamy:

Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! Przestrzeganie zasad pomaga nam wszystkim w walce z epidemią.

Dzieci i młodzież:

-nie masz 18 lat?- nie możesz wyjść z domu bez opieki rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego;
– zakaz przebywania na plażach, terenach zielonych, placach zabaw, siłowniach, boiskach sportowych- zakaz gromadzenia się ludzi,

Seniorzy:

– sklepy są wyłącznie dla Ciebie w godzinach 10:00-12:00- jeśli musisz wyjść z domu osobiście skorzystaj z tego udogodnienia !!! ( wyłączone z tzw. „godzin dla seniora” są stacje benzynowe- obsługują wszystkich oraz apteki- w czasie tych dwóch godzin mogą obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.


Wszyscy mieszkańcy:
Zachowajmy się odpowiedzialnie- ograniczmy wyjścia do niezbędnego minimum – #ZostańwDomu