Apel Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie- odpady pochodzące z lokali mieszkalnych osób zarażonych wirusem SARS- CoV-2 lub osób objętych kwarantanną powinny znaleźć się w szczelnie zamkniętym worku- oznaczonym literą „K”, następnie umieszczonym w pojemniku na odpady komunalne zmieszane (szary pojemnik).

Środki ochrony osobistej: fartuchy, maseczki, rękawiczki, kombinezony, chusteczki hignieniczne itp. należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.