Informujemy, że w związku ze zmianą stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego co do funkcjonowania targowisk- od 28.03.2020 na placu targowym w Skokach istnieje możliwość handlu WYŁĄCZNIE ŻYWNOŚCIĄ ORAZ KWIATAMI z zachowaniem określonych poniżej zasad:

WYTYCZNE http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/uploads/2020/03/targowisko-wytyczne.docx

INFORMACJA DLA SPRZEDAJĄCYCH http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/uploads/2020/03/Informacje-dla-sprzedających.docx