W związku z zaostrzeniem wytycznych co do zachowań w okresie epidemii odwołano posiedzenie Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Sportu i  Rekreacji  zaplanowane na dzień 26.03.2020 r. na godz. 16.00.