Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/uploads/2020/03/koronawirus-ulgi-Piła-1.docx

http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/uploads/2020/03/Jak-elektronicznie-wysłać-wniosek-o-odroczenie-terminu-płatności-składek…-1.docx

http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/uploads/2020/03/wniosek-dla-osób-prowadzących-pełną-księgowość-2.docx

http://www.gmina-skoki.pl/wp-content/uploads/2020/03/wniosek-dla-osób-nieprowadzących-pełnej-księgowości-1.doc