Opłaty prosimy dokonywać za pośrednictwem usług bankowych na podane nr rachunków bankowych

GMINA SKOKI

 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 – podatki i opłaty lokalne, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, najem, opłata skarbowa i sprzedaż mienia komunalnego

  20 9065 0006 0040 0400 0185 0027 – opłata za odpady

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

09 9065 0006 0040 0400 0156 0001-  opłata za wodę i kanalizację