Członkowie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i  Inwentaryzacji Rady Miejskiej Gminy Skoki sprawdzili dzisiaj stan wybranych  świetlic wiejskich. Posiedzenie komisji miało charakter wyjazdowy. Radni sprawdzili świetlice w Rejowcu, Bliżycach i Grzybowie.