Przypominamy, że od 3 lutego do 2 marca 2020 rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzających nabycie oleju napędowego w okresie od 1.08.2019 do 31.01.2020.

Rolnicy, którzy w ubiegłym roku byli posiadaczami bydła, mogą w 2020 ubiegać się również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Aby otrzymać dodatkowy limit, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dokument z ARiMR Biura Powiatowego w Wągrowcu ul. Grunwaldzka 30, o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła za rok 2019.
Limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 100 litrów, a w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła 30 litrów.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 stanowi sumę:
– 100 zł x ilość ha uprawianych użytków rolnych, oraz
– 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.
Dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1,00 zł (w ramach rocznego limitu).

Pieniądze wypłacane będą po otrzymaniu dotacji na ten cel od Wojewody w kwietniu br.
Druki wniosku wraz z oświadczeniem producenta rolnego można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (pokój nr 3, segment A budynku) lub na stronie internetowej urzędu: http://www.gmina-skoki.pl/o-nas/urzad/co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/ w punkcie 10 – druk: „Wniosek o zwrot podatku”.