Przypominamy, że w terminie od 1 do 31 sierpnia 2019 r. rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski mogą składać rolnicy, którzy nie składali lub nie wykorzystali rocznego limitu zwrotu podatku w pierwszym etapie 2019 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

  1. 100 zł x ilość użytków rolnych oraz
  2. 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.

Pieniądze wypłacane będą po otrzymaniu dotacji na ten cel od Wojewody w październiku br.

W roku 2019 wprowadzono dodatkowy limit zwrotu podatku akcyzowego dla hodowców bydła. Poza kwotą 100 zł do każdego hektara użytków rolnych (100 litrów ON na 1 ha) rolnicy mogą ubiegać się również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Limit ten jest zwiększany o 30 zł na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła (30 litrów ON na DJP). Przy składaniu wniosku należy dołączyć również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Informacja o liczbie bydła w gospodarstwie (DJP) wydawana jest na wniosek producenta rolnego (hodowcy bydła).

UWAGA! Informację o DJP dołączają hodowcy bydła, którzy składają wniosek po raz pierwszy w tym roku!

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (pokój nr 3, segment A) lub na stronie internetowej urzędu w zakładce: Co i jak załatwić w urzędzie? W punkcie 10 – druk „Wniosek o zwrot podatku”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*