300+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że od 1 lipca 2019r. rusza nabór wniosków w ramach programu Dobry Start – jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. 

Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Ważne! Wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start można składać:

  • drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)

drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2019r. (w siedzibie tut. Ośrodka)

Druki wniosków w wersji papierowej będą wydawane w siedzibie Ośrodka od dnia 1 lipca 2019r.

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca 2019r.W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i  kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019r.
Więcej informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach nr tel. 61/8925-827


NOWE ZASADY W 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że od 1 lipca 2019r. zmianie ulegają zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 500+.

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Ważne! Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać:

drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)

 –drogą tradycyjną (w formie papierowej) od 1 sierpnia 2019r. (w siedzibie tut. Ośrodka)

Druki wniosków w wersji papierowej będą wydawane w siedzibie Ośrodka od dnia 1 lipca 2019r. Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+

Uwaga!

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga! Rodzice Ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Informacji udziela:
Milena Wanecka
Tel. 61/ 8925-827 w.57