Uwagi do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można składać do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach do dnia 25.03.2019 włącznie.

Oferta-na-realizacje-zadania-publicznego-25-03-2019.pdf