Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich Gminy Skoki

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz § 20 statutów sołectw Gminy Skoki przyjętych Uchwałą nr IX/67/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12.07.2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 131 poz. 2985 z dnia 12.09.2007 r.) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Skoki.
§ 2. 
1. Określam termin i  miejsce zebrań wiejskich wyborczych dla 27 sołectw Gminy Skoki.

UWAGA zmiana terminów zebrań Glinno i Raczkowo (tabela uaktualniona)

Lp.

Sołectwo

Termin

godzina

Miejsce

1.

Lechlin

21.02.2019

17.00

Szkoła w Lechlinie

2.

Rościnno

25.02.2019

17.00

Świetlica wiejska

3.

Bliżyce

26.02.2019

17.00

Świetlica wiejska

4.

Rejowiec

27.02.2019

17.00

Świetlica wiejska

5.

Budziszewice

28.02.2019

17.00

Świetlica wiejska

6.

Glinno

04.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

7.

Kuszewo

05.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

8.

Grzybowo

06.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

9.

Jabłkowo

07.03.2019

17.00

Szkoła w Jabłkowie

10.

Jagniewice

11.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

11.

Kakulin

12.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

12.

Raczkowo

13.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

13.

Brzeźno

14.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

14.

Lechlinek

18.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

15.

Łosiniec

19.03.2019

17.00

Przedszkole w Łosińcu

16.

Niedźwiedziny

20.03.2019

17.00

Gościniec Winnica Sławica

17.

Pawłowo  Skockie

21.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

18.

Pomarzanki

25.03.2019

17.00

Sołtys

19.

Potrzanowo

26.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

20.

Chociszewo

27.03.2019

17.00

Świetlica wiejska

21.

Rakojady

28.03.2019

18.30

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Rakojady

22.

Roszkowo

01.04.2019

17.00

Urząd  Miasta i Gminy w Skokach

23.

Roszkówko

02.04.2019

17.00

Urząd  Miasta i Gminy w Skokach

24.

Szczodrochowo

03.04.2019

17.00

Świetlica wiejska

25.

Sławica

04.04.2019

17.00

Gościniec Winnica Sławica

26.

Sława Wielkopolska

08.04.2019

17.00

Gościniec Winnica Sławica

27.

Stawiany

09.04.2019

17.00

Świetlica wiejska

 

2. Ustalam  następujący porządek zebrań wiejskich wyborczych:

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego  zebrania i  stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
 4. Głosowanie i ogłoszenie wyników.
 5. Ustalenie ilości członków rady sołeckiej.
 6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej.
 7. Głosowanie i ogłoszenie wyników.
 8. Dyskusja.
 9. Wolne wnioski i zakończenie.
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  § 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*