Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 12.02.2019 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w:

  • Urzędzie Miasta i Gminy w SKOKACH w godz. 08:00-10:30,
  • Urzędzie Miejskim Rogoźno w godz. 11:30-14:00.

Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu:

  • dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE,
  • oraz informacje dotyczące oferty Sieci Punktów Informacyjnych.

Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie zasady i procedury obowiązują przy aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Miejsce dyżuru:
Urząd Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
w godzinach 08:00-10:30.

Urząd Miejski Rogoźno
ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno
w godzinach 11.30 – 14.00.