REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2018” NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

2. Konkurs ma na celu:

a) promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań stosowanych przez właścicieli nieruchomości w swoich ogrodach,

b) poprawę estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród,

c) wyłonienie najładniejszych ogrodów na terenie gminy Skoki.

3. W konkursie mogą brać udział właściciele ogrodów położonych w granicach administracyjnych gminy Skoki. Laureaci trzech pierwszych miejsc z roku ubiegłego wyłączeni są z udziału w konkursie.

4. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste lub telefoniczne zgłoszenie, zawierające następujące dane: imię i nazwisko, adres nieruchomości, numer telefonu.

5. Zgłoszenia przyjmuje Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, biuro numer 2, budynek B, tel. 61 8 925 817. 

6. Przystępując do konkursu uczestnik jednocześnie deklaruje, że:

a) przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz rejestrację fotograficzną i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

7. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 30 czerwca 2018 roku.

8. Zgłoszone posesje wizytowane będą przez powołaną Komisję konkursową.

9. Kryteria oceny:

a) Mała architektura: kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole itp.,

b) Różnorodność nasadzeń, utrzymywanie drzew i krzewów ozdobnych,

c) Stan utrzymania trawników,

d) Funkcjonalność nieruchomości,

e) Bezpieczeństwo na nieruchomości,

f) Oryginalność zagospodarowania posesji,

g) Ogólne wrażenie estetyczne.

10. Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

11. Uczestnicy konkursu o terminie i miejscu jego rozstrzygnięcia zostaną powiadomieni stosownym zaproszeniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*