III Rajd rowerowy na orientację – 10 czerwca

  0
  391

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  image_print

   

   

  Regulamin III Rajdu Rowerowego na Orientację

  CELE IMPREZY:

  • Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
  • Ukazanie uczestnikom piękna terenów Gminy Skoki;
  • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
  • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
  • Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

  BAZA RAJDU – STARTU I METY:
  Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, ul. Rogozińska 1, 62-085 Skoki

  ORGANIZATOR:
  Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

  ZAPISY i INFO:
  61 8925 820, 691 726 319, turystyka@gmina-skoki.pl
  zapisy do 31 maja

  Dokonując zagłodzenia należy podać nazwę drużyny, imiona i nazwiska jej członków oraz wskazać Kapitana i podać miejscowość zamieszkania (dokładny adres nie jest konieczny).

  HARMONOGRAM IMPREZY 10 czerwca 2017 (sobota):

  9:00-9:50 – rejestracja zespołów
  10:00 – start
  18:00 – koniec czasu
  18:30 – zakończenie i wręczenie nagród

  TRASY:

  • Rekreacyjna
  • Sportowa

  ZASADY RYWALIZACJI:

  1. W rajdzie udział biorą drużyny do 1 do 4 osób.
  2. Organizator zapewni mapy turystyczne (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym), z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz karty potwierdzające zaliczenie punktów.
  3. Mapa będzie wydawana na 5 minut przed startem
  4. Obowiązuje zakaz używania nawigacji GPS – złamanie tego postanowienia jest równoznaczne z dyskwalifikacją! Dopuszcza się używanie GPS w celu rejestracji przebytej trasy.
  5. Celem rajdu jest odnalezienie PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK)
   • PK oznaczone w terenie będą biało-pomarańczowymi kartkami.
   • O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od organizatora.
   • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.
   • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu telefonicznie na numer alarmowym z karty startowe.
   • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście, w innym przypadku grozi niezaliczenie punktu.
   • Kolejność odwiedzania PK jest dowolna.
  6. Trasa Rekreacyjna – do zaliczenia 1-10 dowolnie wybranych PK.
  7. Trasa Sportowa – do zaliczenia 11 i więcej PK
  8. O wyborze trasy drużyny decydują na trasie.
  9. Wszystkie drużyny dostają mapy o godz. 9:55 i wyruszają w teren o godz. 10:00.
  10. Maksymalny czas to 8 h, po jego przekroczeniu zespół zostanie zdyskwalifikowany.
  11. Koniec czasu liczy się od przybycia na metę ostatniego członka drużyny.
  12. Za zaliczenie punktu kontrolnego drużyna dostaje 1 punkt
  13. Zwycięzcą zostanie ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Zalecamy sztywne kaski rowerowe.
  2. Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
  4. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
  5. Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.
  6. Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
  8. Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Zgadza się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
  9. Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów
  10. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
  11. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

  1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny
  2. Posiłek regeneracyjny dla wszystkich zgłoszonych w terminie osób.
  3. Nagrody rzeczowe dla członków 3 pierwszych zespołów.
  4. Tombola z nagrodami dla wszystkich zgłoszonych w terminie uczestników Rajdu.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  *