II Nocny Rajd Rowerowy

  0
  25

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  II Nocny Rajd Rowerowy  
  odbędzie się w piątek
  15 stycznia 2021

  1. Organizatorem rajdu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
  2. Dyrektorem rajdu jest Karolina Stefaniak, info. 691 726 319
  3. START LECHLIN godz. 18:00, plac przy szkole
  4. Trasa ok 35 km w formie pętli.
   Organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej zmiany ilości podanych kilometrów.
   Trasa poprowadzona jest gównie drogami terenowymi, lasy, łąki, a więc możliwe jest błoto, piach, śnieg i inne nierówności terenu, trasa uwarunkowana jest pogodą.
  5. Limit miejsc 100 osób.
  6. Zapisy na adres turystyka@gmina-skoki.pl z podaniem miejscowości zamieszkania (bez dokładnego adresu) 14 grudnia 2020 do 11 stycznia 2021 lub do wyczerpania się liczby miejsc. Limit nie dotyczy to mieszkańców Gminy Skoki, którzy mogą rejestrować się do 10 grudnia.
  7. Przy osiągnięciu 70 osób na liście, zgłoszenia będą przyjmowane już TYLKO OD MIESZKAŃCÓW GMINY SKOKI.
  8. ORGANIZATOR WPROWADZA OBOWIĄZEK JAZDY W KASKU SZTYWNYM ORAZ POSIADANIE OŚWIETLENIA Z PRZODU I Z TYŁU ROWERU.
  9. META LECHLIN. Na mecie ognisko i kiełbasa.
  10. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie.
  11. DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 LAT UCZESTNICZĄ W RAJDZIE JEDYNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA
  12. Zgłaszając się do udziału wyrażamy zgodę na prezentację swojego wizerunku przez Organizatora w relacji z imprezy i innych materiałach promocyjnych, na wszelkich polach.
  13. Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.
  14. Organizator zastrzega możliwość odwołania rajdu z uwagi na warunki atmosferyczne grożące zdrowiu uczestników (np. gołoledź). Rajd zostanie odwołany za pomocą informacji organizatora na stronie www.gmina-skoki.pl i profilu społecznościowym najpóźniej 13 listopada do godz. 12:00.
  15. Z uwagi na pandemię koronawirusa impreza zostanie przeprowadzona w rygorze sanitarnym obowiązującym w dniu rajdu.