2 Nocny Rajd Rowerowy – LECHLIN – 10 grudnia

  0
  83

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  2 Nocny Rajd Rowerowy –  piątek 10 grudnia 2021

  1. Organizatorem rajdu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
  2. Dyrektorem rajdu jest Karolina Stefaniak, info. 691 726 319
  3. START LECHLIN godz. 18:00, plac przy szkole
  4. Trasa ok 35 km w formie pętli.
   Organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej zmiany ilości podanych kilometrów.
   Trasa poprowadzona jest gównie drogami terenowymi, lasy, łąki, a więc możliwe jest błoto, piach, śnieg i inne nierówności terenu, trasa uwarunkowana jest pogodą.
  5. Limit miejsc 100 osób.
  6. Zapisy na adres turystyka@gmina-skoki.pl z podaniem miejscowości zamieszkania (bez dokładnego adresu) od 22 listopada do 7 grudnia 2021 lub do wyczerpania się liczby miejsc. Limit nie dotyczy to mieszkańców Gminy Skoki, którzy mogą rejestrować się do 7 grudnia.
  7. Przy osiągnięciu 70 osób na liście, zgłoszenia będą przyjmowane już TYLKO OD MIESZKAŃCÓW GMINY SKOKI.
  8. ORGANIZATOR WPROWADZA OBOWIĄZEK JAZDY W KASKU SZTYWNYM ORAZ POSIADANIE OŚWIETLENIA Z PRZODU I Z TYŁU ROWERU.
  9. META LECHLIN. Na mecie ognisko i kiełbasa.
  10. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na trasie i mecie.
  11. DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 LAT UCZESTNICZĄ W RAJDZIE JEDYNIE POD OPIEKĄ DOROSŁEGO OPIEKUNA
  12. Zgłaszając się do udziału wyrażamy zgodę na prezentację swojego wizerunku przez Organizatora w relacji z imprezy i innych materiałach promocyjnych, na wszelkich polach.
  13. Uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.
  14. Organizator zastrzega możliwość odwołania rajdu z uwagi na warunki atmosferyczne grożące zdrowiu uczestników (np. gołoledź). Rajd zostanie odwołany za pomocą informacji organizatora na stronie www.gmina-skoki.pl i profilu społecznościowym najpóźniej 10 grudnia do godz. 12:00.
  15. Z uwagi na pandemię koronawirusa impreza zostanie przeprowadzona w rygorze sanitarnym obowiązującym w dniu rajdu.